Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht

Welke informatie kan er gedeeld worden op het platform?

Op Publinova zijn verschillende pagina’s te vinden met diverse informatie:

Producten: Deze pagina’s tonen de resultaten van onderzoek die kunnen worden ingezien en/of gedownload. Hier vind je informatie over de producten die voortkomen uit het onderzoek.

Projecten: Op deze pagina’s worden projecten weergegeven die zich in de voorbereidingsfase bevinden, lopende projecten en afgesloten projecten. Elk project kan een eigen pagina hebben met relevante informatie.

Personen: Op de profielpagina’s vind je informatie over en van onderzoekers, zoals lectoren, docent-onderzoekers, enzovoort. Hier worden hun expertises en achtergrondinformatie gedeeld.

Partijen: Hogescholen, samenwerkingspartners, samenwerkingsverbanden, enzovoort, die dat wensen, kunnen zich profileren op een aparte pagina op Publinova. Hier kun je meer informatie vinden over deze betrokken partijen.

Redactie-items: De redactie draagt bij aan Publinova door bijdragen te leveren rond thema’s die van invloed zijn op onderzoek. Dit kunnen artikelen, interviews, infographics, video’s of andere vormen van uitingen zijn.