Dit maakt winnaars tot winnaars, volgens de jury van de RAAK-awards
Van de redactie

Dit maakt winnaars tot winnaars, volgens de jury van de RAAK-awards

Overzicht

Publicatiedatum

Samenvatting

Van historicus tot wetenschapsmanagement in het hoger onderwijs: Maaike van de Kamp werkt haar hele leven al samen met onderzoeksfinanciers, hogescholen en universiteiten. Nu is ze plaatsvervangend algemeen directeur en directeur onderwijs & onderzoek bij Naturalis. Bij de afgelopen RAAK-awards jureerde ze samen met twee collega-juryleden om te bepalen welke winnaar met het prijzengeld naar huis zou gaan.

In dit artikel lees je hoe de professionele jury van de RAAK-awards bepaalt wat de winnaars ook echt tot winnaars maakt. Maaike van de Kamp, die afgelopen jaar de jury leidde, vertelt over de criteria waaraan de deelnemende praktijkgerichte onderzoeken werden getoetst.

De staat van praktijkgericht onderzoek

Om te beginnen: waar staan we eigenlijk? Maaike vertelt: “De rol en de positie van praktijkgericht onderzoek ontwikkelen zich heel goed. Natuurlijk is dat onderzoek nooit te linken aan maar één maatschappelijk thema; het blinkt niet uit op één domein. Maar je ziet wel dat de maatschappij steeds meer behoefte heeft aan dit type onderzoek. Dat komt doordat je vanuit een bedrijf of sector concrete zaken kunt neerleggen bij de onderzoekers; zo krijg je ook kwaliteitsonderzoek met een directe impact. Bij praktijkgericht onderzoek hoop je altijd dat de oplossingen die je bedenkt ook daadwerkelijk in de praktijk worden gebruikt.”

Toetsen aan de criteria

In principe zijn er drie criteria waaraan de deelnemende onderzoeken getoetst worden:

  • De relevantie voor het onderwijs en de praktijk.
  • De doorwerking richting onderwijs, praktijk en verder onderzoek.
  • De mate van innovatie.

Maar hoe vertalen deze drie criteria zich door naar het jureren? Maaike: “We kijken naar de impact van de projecten. Zijn ze al afgerond en hebben ze al impact, dan is dat een belangrijke graadmeter. Ook bekijken we de breedte van het onderzoek. Je kunt het bijvoorbeeld uitvoeren met studenten van één opleiding, maar het is mooier als je het uitvoert met studenten van meerdere opleidingen. Vele vraagstukken vragen tegenwoordig om kennis vanuit verschillende vakgebieden. Daarnaast is het positief als het vraagstuk structureel in het onderwijs terugkomt, zodat er een aantal studiejaren achter elkaar aan gewerkt wordt. We kijken er ook naar hoe breed het onderzoek uitgezet wordt: bij één organisatie, bij meerdere partijen binnen een sector, landelijk of internationaal, et cetera.” Uiteraard draait het bij praktijkgericht onderzoek om de eindgebruiker: “We toetsen ook of de mensen die ermee moeten werken tevreden zijn met het onderzoek. Zaten zij erop te wachten? Kunnen zij er concreet mee aan de slag?”

Hoe gaat de jury te werk? De jury van de RAAK-awards bestaat uit drie personen. Maaike: “De winnaar van het voorgaande jaar, iemand uit de private sector die het bedrijfsleven vertegenwoordigt, en iemand vanuit het praktijkgerichte onderzoek, zoals ik dit jaar. We lezen alle ingezonden onderzoeken individueel, waarna we met elkaar in gesprek gaan. Deze keer waren we erg eensgezind. Vervolgens doen we een selectie en gaan we mensen interviewen. Daarbij kijken we of wat onderzocht is in de praktijk ook echt implementeerbaar is.”

Wat winnaars tot winnaars maakt

Maaike: “De winnaars van de RAAK-awards doen het op al de bovengenoemde vlakken heel goed. De nummer drie was bijvoorbeeld ook sterk in het sociale domein, waar de uitdaging ligt in het praktisch aan de slag gaan voor de jeugdprofessionals die in de sector werken. Zij gaven concrete handvatten waar professionals door heel Nederland nu mee werken. De nummer twee had ook een sterke verbinding met werkprofessionals.” Dit onderzoeksteam van zeventig studenten betrok veertien mkb-bedrijven en zo’n vijftig experts bij het onderzoek. “De nummer één had een zeer impactvolle oplossing bedacht voor een belangrijk internationaal probleem; dan komt zo’n onderzoek ook echt tot leven in de praktijk. Het is duidelijk iets waarmee de hele sector aan de slag kan gaan.”


Het RAAK-onderzoeksproject Diadema van Hogeschool Van Hall Larenstein heeft de RAAK-award 2023 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek heeft veel kennis samengebracht en ontwikkeld om te komen tot 2 methodes die bijdragen aan het behoud van de koraalriffen in het Caraïbisch gebied.

Lees hier over Diadema

Projectleider en associate lector Fred Holtkamp nam namens het project SmartScan (Fontys) de 2e prijs – een cheque van € 5.000 – in ontvangst. Het project van het lectoraat Health innovations & technology onderzocht hoe het bepalen van de vorm van enkel- en voetorthesen in de orthopedische praktijk gedigitaliseerd kan worden.

Lees hier over de de SmartScan

De 3e prijs ontving docent-onderzoeker Dejan Todorovic (Hogeschool van Amsterdam), projectleider van het onderzoeksproject Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren. Samen met jongerenwerkers is onderzocht hoe beter aangesloten kan worden bij de online leefwereld van jongeren en hoe jongerenwerkers online invulling kunnen geven aan hun rol.

Binnenkort lees je hier mee hier over op Publinova.

Naast de juryprijzen reikt Regieorgaan SIA elk jaar een publiekprijs uit: Circulaire Katoencascade van Avans Hogeschool. Dit onderzoeksteam is de uitdaging aangegaan om katoen meerdere keren te recyclen en in elke stap waarde te behouden en te creëren.

Het complete juryrapport vind je hier


Product

Echt zijn in de online leefwereld
Document

Echt zijn in de online leefwereld

Gepubliceerd op:

Document

Developmental needs of adolescents in the online lifeworld in the context of youth work

Gepubliceerd op:

Over kantelpunten en de kweek van zee-egels
Multi file

Over kantelpunten en de kweek van zee-egels

Gepubliceerd op:

Assisted natural recovery of sea urchin populations around Saba and St. Eustatius
Multi file

Assisted natural recovery of sea urchin populations around Saba and St. Eustatius

Gepubliceerd op:


Reacties voor dit item zijn uitgeschakeld
© 2024 SURF