Publinova is een half jaar oud. Draag ook bij!
Van de redactie

Publinova is een half jaar oud. Draag ook bij!

Overzicht

Publicatiedatum

Samenvatting

Een feestje vier je nooit alleen, doe je mee?

Publinova viert feest. Bescheiden, dat wel, want we hebben nog een lange weg te gaan. Op 23 oktober 2023 gingen we live. Op het moment van schrijven vind je 19.739 producten van 1.715 projecten waaraan 26.293 personen verbonden zijn. Voor de redactie een snoeppot om uit te kiezen. Sindsdien zijn er mooie artikelen verschenen over praktijkgericht onderzoek. Nu we hebben ontdekt hoe we scherpe actuele stukken kunnen maken is de volgende stap deze artikelen op zo'n manier aanbieden dat jij er wat aan hebt. Help je ons hierbij?

Wij zoeken lezers van Publinova die onderdeel willen zijn van een focusgroep waarmee we nieuwe wegen en nieuwe manieren kunnen verkennen en testen. Doe je mee? Mail naar redactie@publinova.nl

Praktijkgericht onderzoek, hoe zat het ook alweer? Studenten koppelen aan de maatschappij, het bedrijfsleven en overheden, en sámen werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken: dát is praktijkgericht onderzoek. Door krachten te bundelen werken ze aan thema’s vanuit de beroepspraktijk, zoals klimaatverandering en vergrijzing. Win-win: vragen vanuit de samenleving en het werkveld worden beantwoord met de nieuwe kennis en gerichte onderzoeksresultaten. Daar heeft iedereen iets aan. Vijf vragen en antwoorden om meer te weten te komen over de definitie van praktijkgericht onderzoek.

Praktijkgericht onderzoek: 5 vragen

1. Wat is een learning community?

Een praktijkgericht onderzoek gaat over een concreet en behapbaar onderwerp; een maatschappelijk thema. Studenten van allerlei opleidingen – die raakvlakken hebben met het onderwerp – kunnen aansluiten. Ook leveren bedrijven, organisaties en overheden een bijdrage. Praktijkgericht onderzoek vindt plaats in een learning community, die ook wel hybride leeromgeving, social lab, stadslab, ontwikkelwerkplaats of leerecosysteem wordt genoemd.

Publinova zette begin dit jaar de learning community centraal:
Wordt 2024 het jaar van de learning community?

2. Wie heeft de leiding bij praktijkgericht onderzoek?

Een lector. Lectoren zijn onderzoekers binnen het hbo, richten zich voornamelijk op onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk, en hebben dus een ideale positie om de studenten en de beroepspraktijk aan elkaar te koppelen. Ze brengen de samenwerking meestal tot stand en hebben ook de leiding binnen de onderzoeksgroep.

3. Op welke plaatsen komen de samenwerkingen tot stand?

Op drie mogelijke plaatsen: lectoratenplatforms; Centres of Expertise; labs en werkplaatsen.

Lectorenplatforms

Lectoren werken steeds vaker samen op één specifiek thema. Zo ontstaan er meer open en actieve samenwerkingsverbanden. Die richten zich lange tijd op een bepaald onderzoek, zowel nationaal als internationaal.

Centres of Expertise (CoE’s)

CoE’s zijn samenwerkingsverbanden waarin hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren. Een CoE is gericht op het realiseren van toekomstbestendig hbo en het innoveren van de beroepspraktijk.

Labs en werkplaatsen

Labs (of living labs) en werkplaatsen zijn werkvormen waarin studenten, onderzoekers, bedrijven en instellingen gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van kennis en innovatie. Ze doen dit in een levensechte experimenteeromgeving, bijvoorbeeld in stadswijken, bedrijven, instellingen of gezamenlijke laboratoria op scienceparken.

Publinova nam een kijkje bij een leernetwerk

OPROEP: Zet jij jouw onderzoek of hogeschool in de spotlight op Publinova?! Welke onderzoeken, thema's, sprekers uit jouw opleidingen, instituten, projecten, lectoraten enz., enz. zouden meer aandacht mogen krijgen op Publiova? Help daarmee relevant praktijkgericht onderzoek in beeld te brengen. Mail redactie@publinova.nl

4. Wat hebben studenten eraan om deel te nemen aan praktijkgericht onderzoek?

Studenten binnen praktijkgericht onderzoek ontwikkelen een onderzoekende, kritische houding, die belangrijk is voor hun toekomstige beroepsuitoefening. Daarnaast worden ze opgeleid met de nieuwste kennis, die volledig gericht is op de praktijk. Dat leidt tot een hogere kwaliteit van het beroepsonderwijs én hun kennis en kunde.

5. Hoe wordt praktijkgericht onderzoek gefinancierd?

Hogescholen ontvangen geld van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de onderwijs- en onderzoekstaak uit te voeren. Deze bijdrage van het Rijk is de eerste en belangrijkste geldstroom. Daarnaast kunnen hogescholen een beroep doen op een tweede geldstroom, bijvoorbeeld subsidies van organisaties en kennisinstellingen. Tot slot is er een derde geldstroom: financiering door het bedrijfsleven of de lokale overheid (gemeente, provincie). Vaak nemen deze partijen zelf deel aan het onderzoek; ze hebben baat bij de onderzoeksresultaten.

Hoe werkt het aanvragen van een subsidie?

Een subsidie aanvragen kan bijvoorbeeld via Regieorgaan SIA. Die organisatie investeert in praktijkgericht onderzoek. Voor 2024 is in totaal 5,1 miljoen euro beschikbaar voor onderzoeken die gericht zijn op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Iedere inschrijver kan maximaal 300.000 euro ontvangen. Aanvragen worden beoordeeld op het volgende:

Vraagarticulatie. De vraag is aantoonbaar gebaseerd op een praktijkvraag vanuit het mkb.

Netwerkvorming. De onderzoeksgroep heeft voldoende kennis en kwaliteit, en het mkb heeft een actieve rol en een onderzoeksplan.

Onderzoeksplan. Hierin staat beschreven: het onderzoek bouwt voort op kennis; de onderzoeksmethodieken passen bij de -vraag; het onderzoek is navolgbaar; de rol van de partners is duidelijk; de projectplanning en -organisatie zijn realistisch.

Kom hier alles te weten over de financiering!


Reacties voor dit item zijn uitgeschakeld
© 2024 SURF